Models by Alireza Nohekhan


Jet Bike

Scratch built 1/12 scale
Star Wars Battle Droid Blaster

Full size scratch built model
Zorrat 001

Scratch built robot 1/20 scale
Zorrat 002

Scratch built robot 1/20 scale
Zorrat 003

Scratch built robot 1/20 scale
Star Wars B1 Battle Droid

Full size scratch built model
Ducati 996 SBK

1/9 Revell kit
Kawasaki Ninja ZX-7RR

1/9 Revell kit
Honda Magna 50

1/6 Tamiya kit
Harley Davidson FLHC Classic

1/12 Imai kit
Yamaha XV1000

1/12 Tamiya kit